Our Location

FitVitamin
NATURAL s.r.o.
Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 46 79 03 65
DIČ: 20 23 57 16 71
IČ DPH: SK20 23 57 16 71
IBAN: SK1711000000002929890048
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č. 30395/V
Telephone
0911 554 093

Contact Us